APV

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Apv

 

En skriftlig APV eller arbejdspladsvurdering er ikke bare lovpligtig. Den er også et instrument, der skaber overblik, systematik og forebyggelse i arbejdsmiljø arbejdet. Guleroden er, at I gerne skulle opnå arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejderne, forebygge ulykker og skader og i sidste ende reducere antallet af syge- og fraværsdage.

Rådgivning

Der er stor forskel på, hvordan arbejdspladser tackler arbejdet med den skriftlige APV, men hos AKIN er der under alle omstændigheder gode råd at hente. Rådgivningen omfatter:

  • Mål med gennemførelse af APV.
  • Valg af kortlægningsmetoder.
  • Valg af metoder til årsagsanalyse.
  • Valg af prioriteringsmetoder - herunder fastsættelse af kriterier for prioritering.
  • Udarbejdelse af handlingsplaner og de nødvendige redskaber til formålet.
  • Valg af værktøjer til synliggørelse af tiltag og løste opgaver.
  • Valg af løsninger på konkrete arbejdsmiljøopgaver.
  • Fastsættelse af spilleregler for gennemførelse - hvem gør hvad?
  • Valg af opfølgnings- og evalueringsmetode

Download pjece:

"APV - arbejdspladsvurdering"

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere