Helbredskontrol for natarbejdere

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Helbredsundersøgelse

 

Download pjecen "Helbredskontrol - ved natarbejde"Download pjecen "Råd til dig med arbejde om natten"

 

Helbredskontrol ved natarbejde

Ved gennemførelse af helbredskontrol ved natarbejde, er der flere muligheder for at gennemføre
opgaven. Disse muligheder afklares mellem kunden og AKON AS ved indgåelse af aftale
om gennemførelse af helbredskontrol.

 

Helbredskontrollen:

Indeholder alle de elementer, der er krav om ift. aftalen med CO industri.
(Protokollat om implementering af model for helbredskontrollens gennemførsel”, CO-industri af den 6. april 2011), herunder beregning af BMI, hoftetaljemål, fedtprocent, måling af kolesterol, blod-sukker og blodtryk.
Elektronisk spørgeskema til medarbejderne er inkluderet i helbredskontrollen.
Samtalens varighed er ca. 45 min. Dette koster typisk 1 konsulenttime pr. medarbejder.

Herudover skal der beregnes tid til den lovpligtige tilbagemelding til kunden og til Arbejdstilsynet. Dette koster 2 konsulenttimer.

 

Tilvalgsmuligheder:

  • AKON AS kan afholde introduktionsmøde for medarbejderne med en varighed af 30-45 minut-ter. Prisen er inkl. forberedelse og koster 1,5 konsulenttime. Skal introduktionsmødet afholdes før kl. 8.00 eller efter kl. 16.00, tillægges der overarbejde.
  • AKON AS kan administrere spørgeskemaer og indkaldelse af medarbejdere med natarbejde.
  • AKON AS kan indtaste eventuelle skriftlige spørgeskemaer. Dette afregnes med 0,25 konsulent-time pr. skema. Elektronisk spørgeskema til medarbejderne er inkluderet i helbredskontrollen.
  • Helbredssamtalerne kan afholdes hos kunden. Her skal tillægges udgifter til transport i form af såvel køre- og opstillingstid som kørte kilometer.
  • Helbredssamtalerne gennemføres normalvis i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Skal helbredssamtalerne gennemføres udenfor dette tidsrum, tillægges der overarbejde.
  • Ved minimum 20 deltagere i helbredskontrollen kan der udarbejdes en uddybende rapport med organisatoriske og arbejdsmiljømæssige anbefalinger, inkl. samlede og anonymiserede resultater af sundhedsmålingerne. Rapporten koster 5-6 konsulenttimer afhængigt af deltagerantal.
  • Ved mere end 30 deltagere afregnes efter forbrug.

 

Download pjecen "Helbredskontrol - ved natarbejde"
Download pjecen "Råd til dig med arbejde om natten"

Helbredsundersøgelsen gennemføres af professionelt sundhedspersonale som har fuld tavshedspligt.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere