Høreundersøgelse

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Høreundersøgelser

 

Har du tænkt over, at mange siger:

  • "At miste hørelsen er værre end at miste synet"
  • Dårlig hørelse medfører nedsat livskvalitet.

En høreundersøgelse giver mulighed for at konstatere høreskader så tidligt som muligt og dermed mulighed for at sætte ind med en forebyggelse af yderligere høretab.

Hvad er en høreundersøgelse?
Høreundersøgelsen er en vejledende test.
Efter undersøgelsen får den testede et skema (audiogram) der viser, hvordan hørelsen er.
Ved sammenligning med et skema for normal hørelse er der mulighed for at konstatere et eventuelt (begyndende) høretab og graden heraf.
Er hørelsen nedsat, anbefaler vi et besøg hos egen læge. Samtidig rådgiver vi medarbejderne om, hvad der kan gøres for at forebygge yderligere høreskade.

Download pjece:

"Høreundersøgelse"
"Høreværn"

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere