Arbejdspladsens indretning

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Arbejdspladsens indretning


Når jeres arbejdspladser skal indrettes, kan AKON inddrages på flere niveauer. Lige fra indretning af nye eller eksisterende lokaler til indretning af enkelte arbejdspladser.
AKON kan foretage målinger og vejlede om støj og akustik, belysning og dagslystilgang, valg af inventar, ventilation, brug af variationsmuligheder, forslag til indretning mm.

Ved indretning af arbejdslokaler, er det en fordel, at I tidligt og gerne samtidig med indretningsplanlægningen, tager højde for akustik, belysning, indeklima mv.
Ved indretning af enkelte arbejdspladser vurderes der på samspillet mellem den eller de personer, der skal bruge arbejdspladsen, funktionerne, der skal udføres og variationsmulighederne undervejs i udførelsen af arbejdsopgaverne.

Når der indrettes lokaler til arbejdspladser, tager vi udgangspunkt i retningslinjerne i relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Derudover er det væsentligt at se på den bedste udnyttelse af lokalerne, den bedste funktionalitet samt den bedste oplevelse af at være i lokalerne. Det er summen af lokalernes indretning, inventar, materialer på gulv, loft og vægge og hvordan lokalerne skal bruges i det daglige, der afgør, om funktionalitet og den daglige oplevelse medfører trivsel og effektivitet.
Når der indrettes enkelte arbejdspladser, skal der vurderes på samspillet mellem menneske og maskine, inventar, funktion og variationsmuligheder.

 

Situation fra vores hverdag:

En virksomhed skal have samlet deres aktiviteter på én adresse og skal have indrettet deres kontor- og lagerlokaler.
De kontakter AKON med flg. spørgsmål:
Hvordan indretter man kontorerne, så det kommer til at fungere godt for alle?
Kan AKON hjælpe med at få plads til alle?
Hvordan kan lageret indrettes, når der også skal være plads til et par pakkepladser?
Er der særlige krav til indretningen af lageret, når man ind i mellem skal kunne udføre mindre svejseopgaver?

 

Download pjece:

"Individuel tilpasning af skærmarbejdsplads"

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere