OML-beregninger

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

OML-beregning

 

Download Flyer: OML-beregninger

OML skorsteneEn OML-beregning bruges til beregning af et stofs atmosfærisk spredning, det vil sige en beregning af hvordan et stof der sendes ud af en skorsten spredes i omgivelserne. OML-beregningen anvendes i forbindelse med Miljøstyrelsens luftvejledning.

 

Miljøstyrelsens Vejledninger om luft og lugt (Luftvejledningen og B-værdilister)
Link: Miljøstyrelsens Vejledninger om luft og lugt

 

Med udgangspunkt i massestrømmen af de forurenende stoffer på virksomheden og stoffernes farlighed har Miljøstyrelsen fastlagt grænseværdier for virksomhedens emission heraf. B-værdien er grænseværdien for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser.

 

Med OML-modellen kan både anvendes til kontrol af eksisterende skorstenshøjder, og beregning af den nødvendige skorstenshøjde ved planlægning af nye anlæg.

 

OML-beregningen anvendes til at beregne, om B-værdien overholdes og dermed afgøre om den aktuelle afkasthøjde (skorstenshøjde) er tilstrækkelig, altså om virksomhedens skorsten er tilstrækkelig høj. Ligeledes kan OML-modellen anvendes til beregning af den nødvendige skorstenshøjde. Eksempelvis ved nye anlæg, hvor massestrømmen af stoffer (emissionen) er kendt eller garanteret af anlægs-/filterleverandøren.

 

Hvis skorstenshøjden ikke kan, må eller ønskes forhøjet, kan den opretholdes ved at foretages en bedre filtrering af afkastluften før udledning. Den nødvendige rensningsgraden kan OML-beregninges.

 

Vi tilbyder at udføre OML-beregninger, så det kan vurderes, om myndighedernes krav til begrænsning af luftforurening overholdes.

Vi har erfaring med OML-beregninger indenfor bl.a.

  • Træindustrien (støv og lugt).
  • Elektronikindustrien (VOC, opløsningsmidler).
  • Renseanlæg, afkast eller tanke (lugt)
  • Maleanlæg (VOC, opløsningsmidler).
  • Undervognsbehandling (VOC, opløsningsmidler).
  • Fjernvarme- og forbrændingsanlæg (støv og gasarter)

    Download Flyer: OML-beregninger

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere