Atex- eksplosive atmosfærer

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Eksplosionsfare

 

ATEX APV er en helt særlig APV, som retter sig imod arbejdspladser, der har områder med eksplosionsfare. Helt grundlæggende skal den enkelte arbejdsplads vurdere, om den overhovedet har områder med eksplosionsfare, men det er der faktisk flere typer af virksomheder, der har. Det er ret indlysende, at der kan være eksplosionsfare, hvis I beskæftiger jer med fyrværkeri, gasser eller letantændelige stoffer, men en ATEX APV kan være relevant for langt flere. På mange arbejdspladser kan støv udgøre en sikkerhedsrisiko.

 

Kortlægning

Første fase i arbejdet med en ATEX APV er en kortlægning af de forskellige områder på arbejdspladsen, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære. I samme ombæring vurderes det i hvor lang tid, den eksplosive atmosfære kan være til stede i området. Væsentlige risiko-elementer er maskiner, stoffer og de processer, hvor maskiner og stoffer har en vekselvirkning. I skal også sætte lup på omfanget af konsekvenserne af en eventuel eksplosion. Arbejdet munder ud i en zoneinddeling af de potentielt farlige områder.

 

Forebyggelse

Efter kortlægning og zoneinddeling skal der fokuseres på de tiltag, der kan forebygge eksplosioner. Medarbejdere, egne som eventuelle vikarer, skal undervises i de forebyggende retningslinjer og procedurer. I den færdige ATEX APV skal flere elementer dokumenteres på skrift. Det gælder såvel kortlægning som risikovurdering. Forebyggende foranstaltninger skal ligeledes dokumenteres. De zoner, som er klassificeret, skal der være en oversigt over. Foranstaltninger udenfor zonerne skal også med i en oversigt. AKON kan hjælpe jer hele vejen igennem processen frem til en ATEX APV.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere