Målinger

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Vi måler og kortlægger støv og støj

 

Støj, støv og dampe har myndighedernes store bevågenhed. Lovgivningen stiller nemlig skrappe krav til, at virksomhederne er i stand til at dokumentere, der gennemføres pålidelige målinger af niveauet på de forskellige områder.

Kontrolmålinger af støv, støj, gasser og dampe er en kerneydelse hos AKON. I modtager valide målinger, som I kan arbejde videre med, men I vil også få rådgivning om reduktion, indkapsling og brug af værnemidler.

Med kontrolmålinger sikrer I jer ikke alene, at I overholder den gældende lovgivning. Målingerne giver jer også et godt grundlag for at skabe et godt arbejdsmiljø.

 

Om igen leverandør

En tænkt situation, som i virkeligheden ikke er særlig meget tænkt, kunne være følgende:

En smedevirksomhed får en ny maskine, men medarbejderne klager over støjniveauet.
Kontrolmålingen viser, at støjniveauet er højere end angivet i maskinens betjeningsvejledning. Virksomheden kontakter derfor leverandøren, som ændrer indkapslingen af maskinen.
AKON’s opfølgende kontrolmåling viser, at støjniveauet er blevet reduceret og nu er i overensstemmelse med det, der er angivet i betjeningsvejledningen. Medarbejderne oplever en tydelig forbedring.

Der er rigtig mange forbedringer at hente gennem systematisk kontrol af støj, støv, dampe og gasser.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere