Undgå arbejdsulykker

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Undgå arbejdsulykker

 

Arbejdsulykker og uheld sker på de danske arbejdspladser hver dag. Langt de fleste kunne være undgået, men skal I undgå arbejdsulykker, er det nødvendigt at sætte ind med en konsekvent forebyggelse. Indsatsen skal ikke kun gælde de fysiske forhold på arbejdspladsen. Det menneskelige og det psykosociale aspekt skal også inddrages. Hos AKON deler vi udfordringen op i tre faser:

  • Risikovurdering
  • Ulykkesgennemgang
  • Igangsætning af processer, der skal skabe forandring

Risikovurdering

Når det kommer til en risikovurdering på jeres arbejdsplads, tager vi hos AKON igen udgangspunkt i tre områder, når vi sammen skal undgå arbejdsulykker på jeres arbejdsplads:

  • Det tekniske område: Er I gode til at rydde op? Er adgangsvejene i orden? Har I de rigtige værne- og hjælpemidler? osv.
  • Det menneskelige område: Bliver medarbejderne anerkendt for at tage ansvar og tage vare på sikkerheden? Har I en kultur, hvor risikovilligheden er høj? Bliver medarbejderne oplært i sikkerhed? Hvilken sikkerhedskultur bliver medarbejderne oplært i? osv.
  • Det psykosociale område: Er der stressproblemer? Er der tid nok og hvem definerer det? Hvad er ledelsens holdning til sikkerhed, og hvad siger nærmeste leder? Hvilken KPI måles lederne på? Er arbejdet organiseret, så det gør sikkerhedsarbejdet let? Er der sammenhæng mellem sikkerhedspolitikken og praksis på din arbejdsplads? osv.

Sådan kan det fungere

I ønsker at nedbringe antallet af ulykker ved at blive bedre til at risikovurdere. Vi hjælper med at sætte en proces i gang, der træner jer i at lave en risikovurdering ud fra de tre ovennævnte områder. Ved at arbejde seriøst og dybdegående med jeres arbejdsgange, vil I opleve, at der bliver taget ansvar. Risici bliver vurderet, specielt i uvante situationer. Antallet af ulykker falder i takt med, risikosituationer systematisk bliver indrapporteret.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere