Arbejdsmiljøledelse

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Arbejdsmiljøledelse er en win-win sag

 

Det er egentlig så enkelt. Hvis I har et godt arbejdsmiljø gennem en organiseret og systematiseret arbejdsmiljøindsats, vil I sandsynligvis også have gladere og mere motiverede medarbejdere end arbejdspladser med et dårligt arbejdsmiljø. Tilsvarende med effektiviteten og produktiviteten. Læg hertil mindre fravær. Når det kommer til arbejdsmiljøledelse, går penge og trivsel hånd i hånd.

 

Mål og retning

Jeres arbejdsmiljøpolitik skal bidrage til, at der sættes mål og retning for indsatsen. Ledelsens engagement og prioritering af arbejdsmiljøet har afgørende betydning i forhold til at skabe den ønskede kultur og adfærd blandt medarbejderne. Arbejdsmiljøledelse er naturligvis også med til at give arbejdspladsen et stærkere image udadtil. Det bliver ganske enkelt lettere at rekruttere nye medarbejdere.

 

Forretning og trivsel

Hos AKON har vi mange års erfaring i at hjælpe arbejdspladser med at indføre arbejdsmiljøledelse. Vi fokuserer på at guide jer gennem processen med at organisere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Målet er, at I skal nå de bedste resultater ved at knytte forretning sammen med medarbejdernes trivsel.

 

Konkret kan vi bidrage med:

  • Organisering og systematisering af arbejdsmiljøindsatsen
  • Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet
  • Forandringsledelse med fokus på den gode forandring, der lykkes
  • Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitikker
  • Måling af lederne i forhold til arbejdsmiljøet og motivationen for den samlede opgave
  • Implementering af KPI, ISO eller arbejdsmiljøledelsessystemer i den daglige drift, så det giver mening i de strategiske og operationelle opgaver
  • Forberedelse til certificering af arbejdsmiljøarbejdet
  • Incitamenter for at arbejde strategisk med arbejdsmiljøledelse og måle på f.eks. trivsel, lederevalueringer, fravær/ nærvær og flere andre punkter

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere