Kulturudvikling

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Kulturudvikling

 

AKON kan bidrage til at skabe sammenhæng imellem organisationens mål, værdier og kultur ved at igangsætte processer der støtter og udfordrer de grundlæggende antagelser og handlemønstre.

 

En ikke konstruktiv kultur kan udkonkurreres med en positiv kultur:

  • Hvordan kan omgangstonen udvikles til at være åben og anerkendende?
  • Hvornår er det kulturen, der skal have fokus og ikke enkeltpersoner?
  • Hvilke elementer i kulturen er det, der skal arbejdes med?
  • Hvordan gør man det rent faktisk?

At ændre på en kultur er en proces, der ofte vil strække sig over længere tid og som vil indbefatte mange forskellige indsatser. Afgørende er det, at man har et klart billede af, hvor det er, man ønsker at bevæge sig hen. Afgørende er det også, at medarbejderne kender målet og kan se sig selv i det.

Kulturen kommer til udtryk i det hverdagsliv, der kendetegner netop din organisation. Kendetegnene findes i kommunikationen, i arbejdsrutinerne og i opfattelsen af, hvordan tingene hænger sammen – både i det sagte og usagte – noget helt grundlæggende som ingen stiller spørgsmål ved. Kulturen bygger på den fælles historie. Der kan være aspekter ved kulturen, som du ikke finder konstruktive og derfor ønsker at ændre:

  • Omgangstonen er hård og skarp?
  • Arbejdsgangene er fastlåste?
  • Fleksibiliteten er begrænset?
  • Der er for meget fokus på ”jeg” frem for ”vi” – det individualistisk frem for fællesskabet?

 

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere