Forandringer på arbejdspladsen

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Forandringer på arbejdspladsen

 

Det følgende handler om håndtering af forandringer på individ- og gruppeniveau.

• Foregribende arbejder vi med at gøre personalegrupper klar til kommende forandringer.
• Under forandringer laver vi dialogprocesser, hvor den enkelte får mulighed for at gøre sig tydelig for sine kollegaer og leder.
• Vi har enkeltsamtaler med personer, der kæmper med at finde ”sit sted” i det nye.
• Vi designer teamudvikling for nydannede grupper. Hertil anvender vi nogle gange personlighedstests f.eks. JBTA med henblik på at synliggøre forskellighederne og tilrettelæggelse af arbejdet, så den enkeltes styrke bliver udfoldet.

Forandringer er en udfordring for de fleste. "Man ved, hvad man har..." Det kan tage tid, før man kan se, hvad man får. Det kræver et stort kognitivt stykke arbejde at navigere i forhold til de hyppige justeringer af arbejdsforholdene. Et nøgleord er involvering. Oplever man sig set, hørt og involveret i forandringsprocesser, har man også mulighed for at give følgeskab. Også de steder, hvor den enkelte medarbejder havde ønsket noget andet.
En stor del af forandringer foranlediges af elementer, der hører ind under betegnelsen vilkår: Der skal spares, vort produkt efterspørges ikke længere i dets oprindelige form, lovgivningen har givet os denne opgave. Ofte vil der dog være forhold, man som arbejdssted har indflydelse på. Det er af betydning at kunne skelne mellem vilkår og forhold - at kunne kommunikere det første og involvere i det andet.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere