Vold og trusler

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Fra magt til forebyggelse

 

Udadreagerende borgere har skabt et så stort kompleks af arbejdsmiljø problemer i især den offentlige sektor, at Socialstyrelsen nu har udgivet nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på blandt andet botilbud og boformer for hjemløse. Der er stillet fokus på forebyggelse frem for magtanvendelse. Med udgangspunkt i disse nationale retningslinjer, arbejder AKON med risikovurdering på offentlige arbejdspladser, hvor vold eller trusler om vold fra udadreagerende borgere nærmest hører til dagens orden.

 

Løsning for alle

Tankesættet, der ligger bag såvel retningslinjer som AKON’s arbejdsmetode er, at risikovurdering og forebyggelse skal fremme trivslen ikke bare hos de ansatte i de offentlige institutioner med udadreagerende borgere, men også hos de selvsamme borgere. Helt overordnet handler det om at finde en metode til organisatorisk håndtering af udadreagerende borgere. Problemstillingen med vold og trusler om vold møder mange offentligt ansatte på vidt forskellige arbejdspladser fra bosteder. Pædagoger, lærere, fængselsbetjente, psykologer….Listen er lang.

 

Godt psykisk arbejdsmiljø

En lang række faktorer spiller ind, når problemet med udadreagerende borgere skal forebygges. Et godt psykisk arbejdsmiljø har ikke mindst betydning. Beredskabsplaner, instruktion og konflikthåndtering er andre nøgleord. Hos AKON kan vi ikke bare hjælpe jer med forebyggelse og risikovurdering. Vi tilbyder også supervision og sparring, hvis en voldsepisode allerede er sket. Så er det i øvrigt lige meget, om der er tale om psykisk- eller fysisk vold.

 

Vold og trusler

Vi tilbyder støtte og sparring til enkeltpersoner, grupper, ledelse og organisationer, der i deres arbejde udsættes for vold og trusler. Vi kan tilbyde:
• Supervisionsforløb til grupper omkring f.eks. demente borgere.
• Ledersparring omkring organiseringen af et kriseberedskab.
• Kurser for personalegrupper og ledere, der fra tid til anden skal håndtere vrede borgere.
• Bearbejdende samtaler til enkeltpersoner eller grupper efter en oplevelse med vold og trusler.
• Træning i mental robusthed (dette er særligt aktuelt, hvor man arbejder med udadreagerende borgere).

Vold og trusler afspejler dyb frustration og manglende mestringsstrategier. Det er værdifuldt at have en viden om, hvorfor mennesker går til disse yderligheder. Det er også værdifuldt at vide, hvordan man håndterer den vrede og udadreagerende. Dertil er det vigtigt at vide noget om, hvordan man håndterer sig selv i situationen, og hvordan man støtter en kollega, der har været udsat for vold og trusler. Viden giver os mulighed for at agere fornuftigt og derved bevare kontrollen i kontrast til situationen, hvor man overvældes af følelser som f.eks. følelsen af magtesløshed. Hvor man oplever at "tabe sig selv" i situationen, vil der være behov for bearbejdning. Hvor der er en permanent oplevelse af tab, kan der være behov for terapi.

Den gode nyhed er, at vi overvejende bliver stærkere af det, vi udsættes for. Samtidig skal vi ikke være blinde for at vold og trusler for nogle fremkalder en krisereaktion, der kan forfølge dem i årevis.

læs mere om forebyggelse af vold og trusler her: www.voldsomudtryksform.dk

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere