Supervision

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Supervision

 

AKON tilbyder supervision til personale og ledere, der arbejder med svære klientopgaver.

Supervision kan defineres som en faglig lærings- og udviklingsmetode i arbejdet med klientsager. AKON har også god erfaring med at bruge gruppesupervision som en måde at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Supervision er en struktureret samtale i et magtfrit rum. AKONs konsulent styrer en proces, der giver medarbejderne mulighed for at undersøge emnet på en systemisk og systematisk måde. Sagen bredes ud, og man ser på den fra flere perspektiver. I gruppesupervision inddrages kolleger med refleksioner over sagen eller temaet. Oftest munder supervisionen ud i en nuanceret, fælles forståelse af sagen eller temaet, og ofte går gruppen fra supervisionen med en form for handleplan.

Vore kunder har kaldt supervision for en måde at ”pudse brillerne” og reflektere over sin egen rolle i samspillet med klienten. Den fælles refleksion bringer gruppen tættere sammen, og man får større forståelse og respekt for kollegernes handlemåder i konkrete sager. I supervision, der vedrører det psykiske arbejdsmiljø, kan supervision fungere som en måde at ventilere frustrationer og at få en større pallette af handlemuligheder, hvor man støtter hinanden i indsatsen for det gode psykiske arbejdsmiljø.

Et ønske om individuel supervision kan fx udspringe af svære klientsager eller af, at en person har oplevet grænseoverskridende klienter. Det kan også være en leder eller en tillidsvalgt, der har brug for afklaring af sin egen rolle i en svær personalesag. Ledere kan ønske supervision på særligt udfordrende forhold i arbejdsmiljøet, se mere herom på vores hjemmeside vedrørende Ledelse og Organisation.

Supervision kan således både kvalificere supervisandernes praksis og fungere som et positivt tiltag i arbejdsmiljøarbejdet.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere